Loading...

Slide

B?D? WIDOCZNY W SIECI DZI?KI ZAAWANSOWANEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ STWORZONEJ PRZEZ HONEYART!

DESIGNING WEBSITES AND ONLINE STORES

AESTHETICS, ANIMATIONS, MODERN
DESIGN METHODS

ANIMATIONS AND EFFECTS

Animacje i najnowsze efekty które potrafimy robi? na stronach  sprawiaj? ?e strona nie jest statyczna  a co za tym idzie nie jest nudna, wyró?nia si? w?ród konkurencji i zach?ca potencjalnego klienta do pozostania na witrynie i podekre?la profesjonalny charakter biznesu. 

Free Hosting

W Honeyart hosting masz za darmo! Nie pobieramy za niego op?at w przeciwie?stwie do konkurencji. Serwer dostarcza nam firma „Lighthosting” która dosta?a nagroda za najszybszy w Polsce.  

CMS WORDPRESS

Strony internetowe które projektujemy postawione s? najpopularniejszym CMS – Wordpess. Resposywno??, funkcjonalo?? plus ogromna baza wtyczek czyni z niego najcz??ciej u?ywanego systemu zarz?dzania
tre?cia na ?wiecie. WordPress ju? 2017 roku by? wykorzystywany przez 28% z 10 milionów najpopularniejszych stron.  

FREE SSL CERTIFICATE

Certyfikaty SSL odgrywaj? kluczow? rol? w cyfrowo po??czonym ?wiecie. Zapewniaj? bezpiecze?stwo, weryfikacj? i spokój zarówno u?ytkownikom, jak i firmom. Jest to niezb?dne narz?dzie w obecnych czasach strony bez niego nie maj? wiarygodno?ci  w google jak i u potencjalnego klienta.

Mailboxes

Oferujemy darmow? i nie limitowan? ilo?? skrzynek pocztowych! Pomagamy w konfiguracji Outlook.

OPTYMALIZACJA SZYBKO?CI STRON WWW

Szybko?? strony internetowej ma ogromne znaczenie. ?yjemy w czasach, w których ka?dy si? spieszy i oczekuje szybkich rezultatów. Wydajny serwis to wiele korzy?c: poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania, przyjemniejsze odczucia u?ytkowników, przrost ruchu na witrynie.
 
STOSUJEMY NAST?PUJ?CE METODY OPTYMALIZACJI:
-Format, rozmiar i kompresja zdj?? „JPEG2000, WEBP”
-Lazy loading
-CDN CloudFlare
-Minifikacja plików JS, CSS, HTML
-Code restriction and optimization

RESPONSYWNO?? - RESPONSIVE WEB DESIGN

Ka?da strona zaprojektowana w honeyart jest tworzona z my?l? o urz?dzeniach mobilnych. obecnie strony s? cz?sciej otwierane na telefonach ni? na komputerach stacjonarnch. responsywna strona internetowa za ka?dym razem wy?wietli si? w odpowiedniej rozdzielczo?ci, dzi?ki czemu korzystanie z niej b?dzie przyjazne dla u?ytkownika. poszczególne elementy odpowiednio zmieni? miejsce, a witryna b?dzie czytelna.

STOSUJEMY NAST?PUJ?CE OPROGRAMOWANIE

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE AFTEREFFECTS

ADOBE PREMIERE PRO

ADOBE PHOTOSHOP

en_GBEnglish