Loading...

Slide

WEBSITE PRICE LIST

AESTHETICS, EFFECTS, ANIMATIONS, MODERN DESIGN METHODS

Zale?y Ci na tym, aby po wpisaniu Twojego adresu do wyszukiwarki oczom Klienta ukaza?a si? profesjonalnie wykonana
strona internetowa? Jest to mo?liwe dzi?ki us?ugom naszej firmy! W Honeyart wspomagamy dzia?ania sklep oraz
biznesów online, które chc? dotrze? ze swoj? ofert? do nowych Klientów z ró?nych zak?tków ?wiata. Tworzymy nie tylko
projekty witryn WWW, ale równie? oryginalne prace graficzne i animacje, które wykorzystasz jako ciekawe elementy
przyci?gaj?ce uwag? do prezentowanych produktów lub us?ug. Wszystko to w cenie dostosowanej do rodzaju i rozmiaru
zlecenia! Jeste? zainteresowany nasz? ofert?? Skontaktuj si? z grafikami, którzy przedstawi? Ci kosztorys wybranej us?ugi
lub zapoznaj si? z nim w poni?szej kategorii! 

ONEPAGE WEBSITE

OnePage to typowa strona wizytówka. Przeznaczona dla osób/firm które chc? przedstawi? podstawowe informacje o swoich produktach czy us?ugach. Witryna nie posiada podstron a ca?y kontent jest zamieszczony na jednej stronie. Witryny typu OnePage maj? du?y potencja? ?eby zaprojektowa? je w bardzo widowiskowy sposób dzi?ki czemu b?dzie si? cieszy si? du?ym powodzeniem. One page website posiada zintegrowane zak?adki w formie linków (anchorów), które odsy?aj? do odpowiednich tre?ci, dlatego u?ytkownikowi ?atwo odnale?? si? na niej. 

 

 

cenna: od 800z?

FREE HOSTING

NIELIMITOWANA ILO?? SKRZYNEK POCZTOWYCH NA TWOJEJ DOMENIE

GRAPHIC DESIGN

REPOSYWNO?? - DOSTOSOWANIE DO URZ?DZE? MOBILNYCH

MODERN EFFECTS/ANIMATIONS

HELP IN BUYING AND CHOOSING A DOMAIN

OPTYMALIZACJA SZYbKO?CI

WEBSITE multi page

Multipage to strona internetowa przeznaczona dla klientów którzy chc? zbudowa? obszerniejszy wizerunek w sieci. Witryna mo?e zawiera? do 5 podstron. Je?li jeste? przedsi?biorc?,specjalist? czy freelacerem i chcesz przedstawi? swoje portfolio w internecie taka witryna jest dla ciebie. Dzi?ki stronie internetowej multi page masz mo?liwo?? dodania znacznie wi?cej tekstu, grafik, zdj??, a co za tym idzie- osi?gn?? lepsze wyniki w pozycjonowaniu stron w Google. Na stronie Multipage ka?da z podstron ma swój adres URL, dzi?ki czemu ?atwiej na ni? trafi? z wyszukiwarki.

cenna: od 1000z?

FREE HOSTING

NIELIMITOWANA ILO?? SKRZYNEK POCZTOWYCH NA TWOJEJ DOMENIE

GRAPHIC DESIGN

REPOSYWNO?? - DOSTOSOWANIE DO URZ?DZE? MOBILNYCH

MODERN EFFECTS/ANIMATIONS

HELP IN BUYING AND CHOOSING A DOMAIN

OPTYMALIZACJA SZYbKO?CI

WEBSITE ONLINE STORE

Prowadzisz sklep online i chcesz, aby Twoje produkty by?y widoczne dla wi?kszej liczby Klientów? Popraw swoj?
dzia?alno?? handlow? w sieci i pozwól, aby?my stworzyli dla Ciebie witryn? dopasowan? do charakteru Twojego biznesu! Koszt tworzenia sklepów internetowych jest uzale?niony od zastosowanych rozwi?za? takich jak animacje, grafiki, funkcjonalno?? oraz
od ilo?ci produktów dodanych do Twojej oferty. Posiadaj?c e- sklep znacznie u?atwisz swoim klientom dokonanie zakupów online. Warto za?o?y? tak?e blog firmowy, który dzi?ki odpowiednim frazom kluczowym naprowadzi u?ytkownika na Twój sklep internetowy. 

cenna: od 1500z?

FREE HOSTING

NIELIMITOWANA ILO?? SKRZYNEK POCZTOWYCH NA TWOJEJ DOMENIE

GRAPHIC DESIGN

REPOSYWNO?? - DOSTOSOWANIE DO URZ?DZE? MOBILNYCH

MODERN EFFECTS/ANIMATIONS

HELP IN BUYING AND CHOOSING A DOMAIN

OPTYMALIZACJA SZYbKO?CI

Animated premium site

W tym wariancie klient dostaje nowoczesn? witryn? która nie wygl?da jak typowa strona internetowa. Interaktywny przekaz animowanych informacji przykuje potencjalnego klienta o wiele bardziej ni? klasyczny design. Powoli zmienia si? styl projektowania stron internetowych, odchodzi si? klasycznego prostego designu. „Wow effect” to jest to co chcemy zaoferowa? w tej ofecie. 

-3d Effect
– Mouse Parallax
– Scroll Parallax
– Scroll Fade
– 3d Mouse Tilt
– Bubble Morphe
– Lottie Scroll Animations
– Mouse Track effect
-Vertical Scroll 
to tylko niektóre efekty które chcemy zaoferowa?  w tej ofercie.

 

cenna: od 2000z?

FREE HOSTING

NIELIMITOWANA ILO?? SKRZYNEK POCZTOWYCH NA TWOJEJ DOMENIE

GRAPHIC DESIGN

REPOSYWNO?? - DOSTOSOWANIE DO URZ?DZE? MOBILNYCH

MODERN EFFECTS/ANIMATIONS

HELP IN BUYING AND CHOOSING A DOMAIN

OPTYMALIZACJA SZYKO?CI

W dzisiejszych czasach obecno?? w sieci jest obowi?zkowym elementem prowadzenia biznesu ? nie pozwól, aby
konkurencja wyprzedzi?a Ci? w tej kwestii i skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy stworz? dla Ciebie profesjonaln?
stron? internetow?! Witryna, któr? oddamy do Twojej dyspozycji sprawi, ?e Twoja dzia?alno?? online wejdzie na zupe?nie
nowy poziom. Oferujemy wykonanie animowanych stron, wizytówek oraz optymalizacj? wygl?du witryny. Poznaj
szczegó?owy koszt takich prac lub popro? o indywidualn? wycen? projektu.

What else will we do for you at Honeyart? See the price list of our graphic and animation projects
Poznaj koszt innych us?ug oferowanych przez Honeyart! Przedstawiamy kompletny cennik wykonania stron internetowych
i sklepów online oraz prac graficznych i animacji takich, jak logotypy, szablony witryn, prezentacje czy monta? filmów

en_GBEnglish