Loading...

Slide

GRAPHICS PRICE LIST

AESTHETICS, ARTISTICITY, MODERN DESIGN METHODS

LOGO

Jaki jest cel logo? Jak powinien  by? dobrze zaprojektowany logotyp? Czy powinno by? minimalistyczne, z sygnetem czy bez ? Trendy zmieniaj? si? z biegiem czasu.  Logotyp powinien by? przede wszystkim unikatowy wyrnia? mark? by? kojarzony z firm?-osob? i co najwa?niejsze ma przyci?ga? potencjalnego klienta. Czy logo powinno dopasowane do bran?y ?? W dzisiejszych czasach coraz cz??ciej odchodzi si? od takiego ??czenia, tworzy si? znaki uniwersalne minimalistyczne. Wiadomo ?e instniej? bran?e  które wymuszaj? klimat logotypu np. bran?a „Beauty”  W honeyart projektujemy w konsultacji z klientem robimy wywiad, doradzamy co by?o najlepsze dla naszych klientów. Cz?sto klienci potrzebuj? swojego znaku firmowego tylko do u?ytku internetowego, w takim przypadku projektujemy logo które wygl?da bardziej efektownie ma wi?cej  szczegó?ów, nie ogranicza nas wtedy wydruk, haft itp…

jak wyg??da gotowy projekt logo w honeyart ?

Plik Rastrowy RGB Color „PNG” w dwóch wersjach na jasne i ciemne t?o.

Plik Vectorowy CMYK Color „EPS” w dwóch wersjach na jasne i ciemne t?o.

Water mark 

Wersja ?ród?owa do edycji.

We create until a positive customer opinion is obtained "without a limit of corrections"

koszt od 300 z?

Banner

Baner reklamowy- poka? si? swoim klientom!

Baner reklamowy to znakomity sposób na to, aby przyku? uwag? swoich potencjalnych klientów zarówno na stronie internetowej, jak i na budynkach, czy ogrodzeniach. Jego format pozwala na zamieszczenie odpowiedniej grafiki, zdj?? produktów, danych adresowych oraz hase? reklamowych. Zaufaj nam, profesjonalistom, zajmujemy si? projektowaniem banerów reklamowych od kilku lat.

jak wyg??da gotowy projekt baneru w honeyart ?

RGB Color / Cmyk Color Raster File 

Vector CMYK Color "EPS" / PDF file

Wersja ?ród?owa do edycji.

We create until a positive customer opinion is obtained "without a limit of corrections" 

koszt od 150 z?

buissnes card

Wizytówka to niezb?dnik ka?dego przedsi?biorcy. Dzi?ki odpowiednio zaprojektowanej wizytówce biznesowej zdob?dziesz zaufanie swoich Klientów, ocieplisz wizerunek i przeka?esz najpotrzebniejsze informacje, takie jak logo i nazw? oraz adres, przedstawiaj?c równie? w skrócie swoj? ofert?. To jeden z elementów identyfikacji wizualnej firmy.

jak wyg??da gotowy projekt wizytówki w honeyart ?

 Vector CMYK Color "EPS" / PDF file

Wersja ?ród?owa do edycji.

We create until a positive customer opinion is obtained "without a limit of corrections" 

koszt od 150 z? strona

Menu

Menu to niew?tpliwie wizytówka Twojej restauracjiczy lokalu gastronomicznego, z któr? spotykaj? si? go?cie ju? od pierwszych chwil. W pewnym sensie nadaje odpowiedni ton danemu miejscu. Dzi?ki odpowiednio zaprojektowanemu menu restauracyjnemu Twoi go?cie b?d? mogli odczu? klimat, który stworzy?e?.

jak wyg??da gotowy projekt menu w honeyart ?

 Vector CMYK Color "EPS" / PDF file

Wersja ?ród?owa do edycji.

We create until a positive customer opinion is obtained "without a limit of corrections" 

koszt od 150 z? strona

catalogs

Pragniesz przedstawi? swoj? ofert? jak najbardziej czytelnie i estetycznie? Projektujemy katalogi produktowe, broszury oraz foldery reklamowe. Ta forma przekazu nie tylko wp?ynie na Twoje wyniki sprzeda?y, ale równie? na wizerunek firmy. Katalog firmowy do druku czy w wersji PDF dostosujemy do Twoich potrzeb, skupiaj?c si? na szacie graficznej, odpowiednich proporcjach oraz tre?ciach.

jak wyg??da gotowy projekt menu w honeyart ?

 Plik Vectorowy/Rastrowy CMYK Color „EPS” / PDF

Wersja ?ród?owa do edycji.

We create until a positive customer opinion is obtained "without a limit of corrections" 

koszt od 100 z? strona

Advertising graphics for social media

Wykorzystaj moc mediów spo?eczno?ciowych i dotrzyj do swoich odbiorców jak najlepiej dzi?ki odpowiednim grafikom reklamowym na social media. Przyci?gn? one uwag? Klienta, podkre?l? estetyk? konta Facebook czy Instagram, pozwol? atrakcyjnie przedstawi? ofert?. Tworzymy skuteczne grafiki o odpowiednich wymiarach do posta na FB, IG, stories, tak?e zawieraj?ce CTA- Call to action

jak wyg??da gotowy projekt menu w honeyart ?

 RGB Color PNG/JPG raster file

Wersja ?ród?owa do edycji.

We create until a positive customer opinion is obtained "without a limit of corrections" 

koszt od 100 z?

Product graphics

Od pewnego czasu opakowania produktów nie maj? na celu jedynie zabezpieczenia ich, ale równie? s? cz??ci? storytellingu danej marki. Dlatego zaprojektujemy dla Ciebie etykiety na produkty, które b?d? przyci?ga? uwag?, wzbudza? zaufanie, emocje, ale przede wszystkim zrobi? dobre pierwsze wra?enie. To wszystko sprawi, ?e Klient znacznie ch?tniej si?gnie po Twoje produkty.  

jak wyg??da gotowy projekt menu w honeyart ?

 Grafika na?o?ona na siatk? pod druk „PDF”

Wersja ?ród?owa do edycji.

We create until a positive customer opinion is obtained "without a limit of corrections" 

koszt od 150 z?

en_GBEnglish